หากเราต้องการให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาว การหมั่นสังเกตและดูแลเขาคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในเบื้องต้น รวมถึงการใส่ใจดูแลสุขภาพผิวหนัง เช่น โรคภูมิแพ้ในสุนัข จะช่วยให้เราคอยสังเกตและเฝ้าระวังอาการที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ได้

เขากำลังเกาเพื่อความสบาย หรือกำลังเป็นโรคผิวหนัง

การระคายเคืองผิวหนังในสุนัขที่เกิดจากโรคภูมิแพ้ อาจส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมในแต่ละวันของพวกเขา หากเราสามารถสังเกต หรือตรวจและรักษาได้ในเบื้องต้น จะช่วยให้พวกเขาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข หากคุณคิดว่าสุนัขของคุณมีอาการคันผิดปกติ ลองทำแบบประเมินเบื้องต้น ว่าคุณจำเป็นต้องพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์แล้วหรือยัง

พวกเขาชอบขุดดินแต่มันเจ็บ

สุนัขของคุณสามารถเป็นโรคข้อเสื่อมได้ไม่ว่าสุนัขจะอายุ ขนาด หรือสายพันธุ์ใดก็ตาม รู้หรือไม่...สุนัขมากกว่า 40% เป็นโรคข้อเสื่อม* สัญญาณเตือนสามารถนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาที่รวดเร็วขึ้นเพื่อให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ หากสุนัขของคุณเดินช้าลงหรือมีอาการผิดปกติ ลองทำแบบประเมินออนไลน์เพื่อทราบความเสี่ยง และเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยต่อไปสำหรับสัตวแพทย์

*KG MarketSense 2018 Global Veterinarian Market Research