"อาการปวดข้อ"
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของสุนัขของคุณหรือไม่?

แน่นอนว่าเมื่อสุนัขของคุณมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป คุณย่อมสังเกตเห็นถึงความผิดปกติเหล่านั้น
ได้อย่างง่ายดายและถึงแม้สาเหตุของความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นจะสามารถเกิดได้จากหลาย
ปัจจัย แต่หากคุณสังเกตเห็นว่าสุนัขของคุณแลดูเฉื่อยชากว่าปกติ เล่นน้อยลง ไม่ร่าเริงเหมือนแต่ก่อน
พฤติกรรมเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงการเกิดโรคข้อเสื่อม โรคร้ายที่พบได้มากถึง 40% ในสุนัข* ซึ่งสามารถพบได้
ทุกช่วงอายุแม้กระทั่งสุนัขที่ยังอายุน้อย เราจะมาช่วยคุณตรวจหาอาการต้องสงสัยของการเกิดโรคข้อเสื่อม
ในสุนัข เพื่อที่คุณจะสามารถปรึกษาสัตวแพทย์เพิ่มเติมถึงแนวทางการดูแลที่เหมาะสมได้ต่อไปในอนาคต
และถึงแม้ว่าสุนัขของคุณจะได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าป่วยด้วยโรคดังกล่าว แต่การทำแบบทดสอบนี้ก็จะ
ช่วยให้คุณวางแผนการดูแลเพื่อป้องกันอาการรุนแรงในอนาคตและบรรเทาความเจ็บปวดให้กับสุนัขได้
ของสุนัขของคุณให้ดียิ่งขึ้นกันเถอะ!

มาตรวจหาอาการต้องสงสัย
ของโรคข้อเสื่อมในสุนัขกันเถอะ

ไม่มีใครรู้จักสุนัขของคุณได้ดีเท่าคุณอีกแล้วเจ้าของสุนัขย่อมสังเกตความผิดปกติ
แม้เพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นกับสุนัขได้อยู่เสมอ เช่นเดียวกับ
เมื่อสุนัขประสบปัญหาโรคข้อเสื่อมเพราะโรคข้อเสื่อมส่งผลให้ลักษณะ
ทางกายภาพและพฤติกรรมของสุนัขเปลี่ยนแปลงไป แบบทดสอบเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อเสื่อมนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าเมื่อไรที่คุณ
ควรพาสุนัขไปรับการตรวจจากสัตวแพทย์สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการตอบคำถาม
สั้น ๆ เพียงไม่กี่ข้อ และเราจะส่งผลลัพธ์ให้คุณ เพื่อที่คุณจะสามารถ
นำรายงานนี้ไปปรึกษาสัตวแพทย์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

อาการแบบไหนที่บ่งบอกถึงโรคข้อเสื่อมในสุนัข ?

เจ้าของหลายท่านเชื่อว่าสุนัขสามารถเข้าใจในสิ่งที่มนุษย์ต้องการสื่อสาร
กับพวกเขาได้ แต่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถถามพวกเขาได้ว่าพวกเขา
กำลังรู้สึกอย่างไร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของที่จะสังเกตถึง
พฤติกรรม ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสุนัข ซึ่งในบางครั้งอาจสังเกต
ได้ยากอยู่สักหน่อย เช่น สุนัขของคุณอาจจะอยากออกไปเดินเล่นนอกบ้าน
ถึงแม้ว่าพวกเขาจะประสบปัญหาปวดข้ออยู่ก็ตาม คุณอาจสังเกตพฤติกรรม
ของพวกเขาที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดังนี้

  • เดินหรือวิ่งลำบาก
  • เดินกะเผลก
  • เดินช้ากว่าปกติ
  • เกร็งขาเมื่อก้าวเดิน
  • เล่นไม่สนุก แลดูไม่คล่องตัว
  • นอนไม่หลับในตอนกลางคืน
  • ขึ้นบันไดหรือกระโดดด้วยความลำบาก
  • เลียบริเวณข้อบ่อยขึ้น
  • ซึมหรืออารมณ์ไม่ดีเหมือนแต่ก่อน

เจออาการเหล่านี้ควรทำอย่างไรต่อไป ?

หากคุณสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้น อาการเหล่านี้อาจเป็น
สัญญาณบ่งชี้ถึงโรคข้อเสื่อมในสุนัขทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคข้อเสื่อมในสุนัขที่เราจัดเตรียมไว้ให้ และพาสุนัข
ไปรับการตรวจกับสัตวแพทย์โดยละเอียดซึ่งจะช่วยให้คุณวางแผนการดูแล
และบรรเทาอาการปวดให้กับสุนัขเพื่อช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

หากสุนัขของคุณได้รับการตรวจวินิจฉัย
แล้วว่ากำลังประสบปัญหาโรคข้อเสื่อม

การจัดการความเจ็บปวดคือสิ่งสำคัญของการรับมือโรคข้อเสื่อม หากสุนัข
ของคุณได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้ว ว่าป่วยด้วยโรคข้อเสื่อม คุณควร
ติดตามอาการความผิดปกติของพวกเขาอยู่เสมอพร้อมทั้งปรึกษาสัตวแพทย์
เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลอย่างเหมาะสมต่อไป

*จากผลสำรวจโดย KG MarketSense 2018 Global Veterinarian Market Research