Age Better

ตรวจเช็คอาการคันที่เป็นปัญหา

สุนัขอาจเกา คัน และเลีย ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้บ้าง แต่อย่างไร ก็ตาม อาการเหล่านี้อาจเป็นปัญหาของโรคผิวหนังที่ต้องการการรักษาได้เช่นกัน

ทำแบบประเมินเบื้องต้นเพื่อหาว่าอาการคันในสุนัขของคุณจำเป็นต้องพาไปพบสัตวแพทย์แล้วหรือยัง

คลิก! ทำแบบประเมิน

dog image
กลับไป

สัญญาณของปัญหาอาการคันที่ผิวหนัง

กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้อง (เลือกได้หลายคำตอบ)

*

ขั้นตอนต่อไป

Step 2 of 2

กลับไป

คุณคุ้นเคยกับอาการทั่วไปของปัญหาโรคผิวหนังในสุนัขหรือไม่?

*กรุณากรอกข้อมูลนี้

กลับไป

คุณเคยให้ยาหรือวิตามินเสริมเพื่อรักษาโรคผิวหนังกับสุนัขหรือไม่?

*กรุณากรอกข้อมูลนี้

กลับไป

กรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุนัขของคุณ

ชื่อสุนัขของคุณ

*กรุณากรอกข้อมูลนี้

พันธุ์

อายุ

<1 4 8 12 >16

*กรุณากรอกข้อมูลนี้

เสร็จสิ้น

Step 1 of 2

กลับไป

และจากผลการทำแบบประเมินก่อนหน้า พบว่า
อาจมีปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนัง

คุณสามารถอ่านผลการประเมินของ เพื่อนำไปใช้ประกอบการวินิจฉัยและ ตรวจรักษาของสัตวแพทย์ เพียงกรอกที่อยู่อีเมล คุณก็ จะได้รับข้อมูลของ ทั้งหมดทันที

**ยินดีด้วย ผลการประเมินพบว่า ในเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ประกอบการวินิจฉัยและ
ตรวจรักษาของสัตวแพทย์ เพียงกรอกที่อยู่อีเมล คุณก็
จะได้รับข้อมูลของ ทั้งหมดทันที

*กรุณากรอก E-mail ที่ถูกต้อง

*กรุณากรอกข้อมูลนี้

แบบประเมินนี้ยังไม่สามารถใช้ทดแทนการวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ แนะนำให้พาสุนัขของคุณไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ดูรายงานผลการประเมินของ

รายงานผลการประเมินนี้เป็นผลการวิเคราะห์สุขภาพผิวหนังของ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่เป็นสัญญาณของปัญหาผิวหนังที่เกิดขึ้น คุณควรพา ไปพบสัตวแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการดูแลและวางแผนการรักษาต่อเนื่อง โดยคุณสามารถนำรายงานผลการประเมินที่ได้รับจากอีเมลไปให้สัตวแพทย์เพื่อใช้ประกอบการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการการรักษาของ ต่อเนื่องได้

มีอาการหรือพฤติกรรมต่อไปนี้หรือไม่

มีอาการเกาหูหรือตามตัวเป็นประจำ หรือเคยปลุกให้คุณตื่นกลางดึกด้วยเสียงเกา

มีอาการกัด เคี้ยว หรือเลีย เท้า ขา ลำตัว สะโพก หรือหางเป็นประจำ

มีอาการกลิ้งตัวไปมาบนพื้นเป็นประจำ

ถูไถใบหน้ากับสิ่งของหรือสิ่งแวดล้อม

มีขนที่อุ้งเท้าเป็นสีออกน้ำตาลแดง

ผิวหนังหรือช่องหูมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

มีสีผิวที่ท้องหรือใต้ขาคล้ำหรือสีออกน้ำตาลแดง

มีขนร่วงหรือขนบาง

มีผิวหนังหรือเส้นขนมันเยิ้มหรือมีรังแค

มีอาการดังกล่าวบางฤดูกาล

This information was provided by Zoetis, makers of Apoquel® and Cytopoint®
เคย ไม่เคย